NOW 2.0 regeling: het is nu tijd om het potentieel van je medewerkers maximaal te benutten en te ontwikkelen!
 

Afgelopen maanden hebben circa 125.000 organisaties dankbaar gebruik gemaakt van de NOW 1.0 regeling. Met een totale uitkering van circa 4,5 miljard kon afgelopen maanden de werkgelegenheid voor circa 2,1 miljoen werknemers worden behouden.

De NOW is per 1 juni verlengd in de vorm van de NOW 2.0 regeling, waarbij werkgevers een tegemoetkoming kunnen blijven ontvangen op basis van hun omzetdaling. Een belangrijke nieuwe voorwaarde om voor de NOW 2.0 in aanmerking te komen is dat werkgevers zich moeten inspannen om de werknemers te ontwikkelen of (om) te scholen. Ter financiering van de extra kosten voor ontwikkeling en scholing stelt de regering nog extra geld ter beschikking.

Naast dat deze nieuwe voorwaarde inspanningen van werkgevers vragen, beseffen steeds meer organisaties zich dat tijdens en na de crisis niet meer alle functies en rollen vanzelfsprekend zijn. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een onzekere toekomst zijn er wellicht andere competenties nodig en andere rollen. Daarbij komen er ook steeds meer medewerkers door reflectie in deze crisis achter dat zij graag een andere, nieuwe stap willen zetten. Het wordt dus tijd dat organisaties gebruik maken van deze dynamiek en in transitie komen waarbij zij maximaal gebruik maken van de competenties en (ontwikkel) behoeften van hun medewerkers.

Hudson heeft een effectieve aanpak ontwikkeld waarmee wij organisaties en hun medewerkers helpen hun volle potentieel te ontwikkelen en eventueel een nieuwe uitdaging te vinden, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Centraal in deze aanpak staat ons loopbaan-ontwikkelassessment, waarin we gebruik maken van een scala van professionele en wetenschappelijk gevalideerde online instrumenten om het potentieel en de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker in kaart te brengen. Een effectieve methode dus om het potentieel van medewerkers maximaal in te zetten én te profiteren van de NOW 2.0 regeling.

Loopbaan ontwikkelassessment

Met een loopbaan ontwikkelassessment krijg je inzicht in het potentieel en de sterke- en ontwikkelpunten van een medewerker. Onze loopbaan ontwikkelassessments zijn op maat gemaakt en variëren van korte online screenings tot uitgebreide ontwikkelassessments.  Voor iedere medewerker zet Hudson een ander programma in. De aanpak van een uitgebreid loopbaan ontwikkelassessment bestaat uit onderstaande onderdelen:

 1. Voorbereiding en intake: In een (remote) bijeenkomst met de HR verantwoordelijke bereiden wij het loopbaanassessment voor. Daarin worden onderwerpen besproken zoals: achtergrond en aanleiding, teamsamenstelling en cultuur, huidige context, situatie, belangrijke competenties, belangrijkste uitdagingen en aankomende veranderingen en specifieke aandachtspunten voor de werknemer. Op basis van deze intake stellen wij het programma definitief vast.
 2. Online assessment. Van te voren sturen wij de deelnemer - afhankelijk van het programma - online een aantal testen toe (persoonlijkheidsvragenlijsten motivatievragenlijst, redeneertesten) met het verzoek om deze voor aanvang te maken. De betrokken consultants van Hudson bestuderen de uitslag van de testen ter voorbereiding van het interactieve gedeelte.
 3. Loopbaanassessment dag. Dit vindt plaats op ons kantoor of remote (via Teams). Hierin trekt de deelnemer op met twee intensief getrainde en gecertificeerde consultants van Hudson. Het assessment gedurende de dag bestaat uit een diepte interview (over competenties, resultaten, motivatie, ambities) redeneertesten en interactieve oefeningen/rollenspelen. Gezien het ontwikkelkarakter van het assessment geven we gedurende de dag al zo veel mogelijk feedback.
 4. Rapportage. Na afloop van het assessment geven onze consultants een eerste mondelinge feedback aan de medewerker. Later ontvangt de kandidaat een rapport, dat na goedkeuring aan de werkgever wordt gestuurd. Dit rapport omvat:
  1. Resultaten van de online testen
  2. Omschrijving van de sterke- en ontwikkelpunten
  3. Ambitie, motivatie en potentieel van de werknemer
  4. Advies voor verdere ontwikkeling en coaching aan de betrokken medewerker en de leidinggevende.
 5. Nazorg. In een slotgesprek met de medewerker en leidinggevende licht één van onze betrokken consultants het rapport toe. Aan het einde van het gesprek is een actieplan voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling opgesteld en zijn afspraken gemaakt om dit plan uit te voeren.

 

Persoonlijke ontwikkeling

 

Wij zijn er van overtuigd dat iedere stap in een “employee journey” regelmatig gemonitord moet worden. Dit vanaf de start van de werknemer tot aan de uitdiensttreding. Hier is een feedbackcultuur dan ook van cruciaal belang. Niet enkel worden medewerkers zich bewust van hun eigen sterktes en ontwikkelingspunten, maar gaan ze ook bewuster om met feedback geven.

 

Voor de organisatie zelf heeft dit ongetwijfeld ook zijn meerwaarde. Denk maar aan het accurater beslissingen kunnen nemen rond opleidingen dankzij de verworven inzichten uit het feedbacktraject. In functie hiervan zetten wij bij onze 360° feedbacksystemen en ontwikkelingsassessments, tools in die door onze eigen R & D medewerkers zijn ontwikkeld en wetenschappelijk zijn gevalideerd.

 

Volgens ons moeten assessments voor kandidaten en medewerkers inspirerende en verrijkende leerervaringen zijn. Een startpunt voor persoonlijke groei en een stimulans voor de organisatie. Aansluitend coachen wij medewerkers om het gegeven ontwikkelingsadvies al reflecterend en lerend in praktijk te brengen.

Wie zijn we?

Hudson is een toonaangevend bureau voor HR-consultancy in de Benelux. We hebben meer dan 35 jaar ervaring in het ondersteunen van organisaties op het gebied van talent management. Ondernemerschap en innovatie staan hoog in ons vaandel. Onvermoeibaar werken we elke dag om ons belangrijkste doel te bereiken, namelijk organisaties en ondernemingen tot een hoger niveau tillen door hun menselijk kapitaal te doen groeien. De HR-experts van Hudson zetten dagelijks hun doorgedreven kennis, over verschillende HR-onderwerpen zoals werving, ontwikkeling, coaching, salarisinformatie, interim management en personeelsdienst, in om onze klanten te steunen bij het realiseren van hun ambities. Zowel voor de particuliere sector als overheidssector zijn we de voorkeurspartner omwille van onze sterke waarden en inzet van onze medewerkers bij het begeleiden van start- ups, mkb-bedrijven en multinationals.

Neem contact met ons op

Op zoek naar een partner die bedreven is in heel wat verschillende facetten van Human Resources en hierbij steeds werkt vanuit de behoeften van de klant? Contacteer dan een ervaren Hudson consultant.

Epicenter
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
T: +31 (20) 471 1111
Email: netherlands@hudsonsolutions.com